‌چکیده محتوای فایل

سيگما يك آماره است كه مقدار انحراف هر يك از اندازه گيريهاي انفرادي را با مقدار ميانگين اندازه گيريها نشان مي دهد...

‌فهرست

توزيع نرمال
ويژگيهاي منحني نرمال
سيگما چيست؟
قابليت فرآيند
متدولوژي شش سيگما
شش سيگما چيست؟
اهداف شش سيگما
مفهوم شش سيگما
متدلوژي شش سيگما
پروژه هاي بهبود شش سيگما دور اول

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید