‌چکیده محتوای فایل

اصولاً آبی که به مصرف آشامیدن می رسد باید از میکرو اورگانیسم های بیماری زای شناخته شده و همچنین باکتری های نشانگر که نشانه آلودگی آب با مدفوع است عاری باشد. کلیفرم ها مهم ترین باکتری های نشانگر هستند که در آزمایش باکتریولوژیکی آنها مورد توجه قرار می گیرند. گرچه این باکتری ها غیر از مدفوع در منابع دیگر نظیر آب و خاک نیز ممکن است یافت شوند ولی فراوانی بسیارشان در مدفوع انسان و سایر حیوانات خونگرم و دارا بودن ویژگی های دیگر است که باعث می شود این باکتری ها در آزمایش های مستمر آب های آشامیدنی از اهمیت خاصی برخوردار باشند. 

‌فهرست

خواص فیزیکی آب های آشامیدنی
خواص شیمیایی آب های آشامیدنی
خواص بیولوژیک و باکتریولوژیک آب آشامیدنی
دستگاه های آزمایشگاهی
روش آزمایش MPN
شیرین کردن آب شور

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید