‌چکیده محتوای فایل

استوكيومتری در محلول ها:
غلظت معمولی: مقدار گرم ماده ی حل شده در يک ليتر محلول بنابراين غلطت هر مول معرف مقدار ماده ی حل شده در حجم مشخص از محلول است.
غلظت مولی: مقدار مول حل شده در يک ليتر محلول يا تعداد مول های حل شده از يک ماده در يک ليتر محلول رو داريم.

‌فهرست

واکنش های شیمیایی
روش های موازنه کردن
استوكيومتری
ترموديناميک شيميايی
تعيين انتالپی
قانون هس Hess
محلول ها
فاز
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید