‌چکیده محتوای فایل

تاريخچه ABC:
از اوايل دهه 80 سازمانها به اين نتيجه رسيدند که برای بقای خود و ارائه خدمات برتر به مشتريانشان بايستی شيوه و فرايندهای خود را بهبود بخشند و ضمن افزايش مستمر کيفيت, هزينه ها را به نحو قابل قبولی پايين آورند.
تفکر ايجاد ارتباط بين هزينه ها و فعاليتها در اواخر دهه 60 و اوايل 70 در آثار سالومنز و استاباس ديده شده است اما به صورت آکادميک در دهه 80 مطرح شده است....

‌فهرست

مقدمه
تاريخچه ABC
مفاهيم ABC
روش تخصيص هزينه سربار در روش
موارد مهم در انتخاب محركهاي هزينه
چهار گام در طراحی ABC
مدلهاي سيستم ABC
مراحل هفتگانه پياده سازی ABC
بودجه بندي بر مبناي فعاليت
تفاوت ABB و ABC
وظايف مديريت بر مبنای فعاليت
نتيجه گيري
در مجموع
منابع

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید