‌چکیده محتوای فایل

موجودیتهای انتخاب شده برای مدل باید مرتبط با هدف وجودی شبیه سازی باشند. سیستم شبیه سازی، اطلاعات رفتاری موجودیتها در حال و آینده محتمل را پیگیری می کند...

‌فهرست

شبیه سازی کامپیوتری تعریف شده
مدلسازی در شرایط عدم قطعیت
فراتر از میانگین ها
اساس نمونه گیری تصادفی در شبیه سازی
شبیه سازی کامپیوتری پویا
برخی کاربردهای شبیه سازی پویا
سه رویکرد در مدلسازی شبیه سازی پویا
موجودیت ها و کلاس ها
پویایی های زمان
برنامه اجرایی یا کنترلی
نمودارهای چرخه فعالیت
مصنوعات نمودار
منابع سیستم و موجودیتها
آثار تغییر تصادفی
ابعاد مهم شبیه سازی تصادفی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/03/24
بازدید شده توسط 1061 نفر
تعداد دانلود این فایل : 32 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید