‌چکیده محتوای فایل

مقدمه:
     - بهداشت حرفه ای مربوط به تمام حرف
     - بخش قابل توجهی از نیروی کار در بهداشت و درمان
     - مسائل بهداشت حرفه ای این بخش نادیده گرفته شده
     - مخاطرات ناشی از کار در این بخش متنوع هستند
     - تحول در 30-20 سال گذشته در کشور های توسعه یافته ...

‌فهرست

مقدمه
سایر بخش های بهداشتی در مانی
ایمنی و بهداشت کار در بیمارستانها
عوامل شیمیایی محیط کار
عوامل فیزیکی محیط کار
عوامل مکانیکی محیط کار
عوامل بیولوژیک محیط کار
حفاظت تنفسی در مقابل پاتوژن ها

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/04/11
بازدید شده توسط 1249 نفر
تعداد دانلود این فایل : 43 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید