‌چکیده محتوای فایل

در زمان دالتون می دانستند که آب از اکسيژن و هيدروژن تشکيل شده است و به ازاء هر 8 گرم اکسيژن 1 گرم هيدروژن مصرف می شود. بنابراين بر پايه اين فرض که طبيعت در حد امکان ساده است او جرم هيدروژن را 1 و جرم اکسيژن را 8 فرض کرد. بر پايه همين استدلال برای ترکيب های ديگر اولين جدول جرم های اتمی را تهيه کرد.
و ... .

‌فهرست

نظریه اتمی دالتون
اندازه گیری حجم گاز ها
فرضیه آووگادرو
آزمایش های اولیه برای توصیف اتم
لوله اشعه کاتدی
اولین مدل اتمی
راديو اکتيويته
هسته اتم
نگاه جدید به ساختار اتم
ایزوتوپ های عناصر و طیف سنج جرمی
جرم اتمی عناصر
جرم اتمی میانگین
تعیین ترکیب درصد ایزوتوپی
جدول تناوبی
پیوند یونی
پیوند کووالانسی
انواع فرمول های شیمیایی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید