‌چکیده محتوای فایل

اسپكتروفتومتر يا طيف سنج يک دستگاه آزمايشگاهی اوليه است كه جهت خواندن نتايج آزمايش های كه واكنش آنها از نوع End point هستند بكار می رود اين دستگاه ميزان جذب يا عبور طول موج های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از يک محلول را اندازه گيری می نمايد بيشترين كاربرد آن در آزمايشگاه در بخش بيوشيمی است.
و ... .

‌فهرست

اسپكتروفتومتر
قانون بير لامبرت
منبع نور
تک رنگ ساز
كووت يا محل قرار دادن نمونه
دتكتور يا آشكار ساز
صفحه نمايشگر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید