‌چکیده محتوای فایل

در قرآن مجيد از دنيای غيب و شهود صحبت شده است. يعنی ما دو جهان داريم يكی جهان مادی و محسوس كه ديدنی و مشهود است (و به عبارت قرآنی «الشهادة» ناميده شده) و دنيای ديگری كه غير مادی و غير محسوس و نا ديدنی و غير مشهود است (و به عبارت قرآنی «الغيب» ناميده شده) است. ظاهراً به نظر می رسد كه دنيای غيب در داخل دنيای مشهود است ولی دقيقاً اين گونه نيست. مهم اين است كه قوانين و منطق در اين دو دنيا شباهتی با هم ندارند و بلكه در اغلب موارد مغاير و متناقض هم نيز می باشند.

‌فهرست

از اتم تا کوارک
لپتون ها
نوترون ها
کوارک ها
پروتون ها
ماده و پاد ماده
بوزون ها
نیروی هسته ای
نیروی الکترو مغناطیس
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید