‌چکیده محتوای فایل

در سال 1959 برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیش ران شدن آن، و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود ...

‌فهرست

مقدمه
مکانیزم کار بیماری هلندی
فرم کلی شکل‌گیری بیماری هلندی
برخی مفاهیم
ارزش افزوده
مفهوم کشش
صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی
پدیده بیماری هلندی در ایران
پیامدهای بیماری هلندی
درمان بیماری هلندی
آخرین راهکار برای ایران
منابع

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید