‌چکیده محتوای فایل

نتیجه تغییرات مشتریان تغییر در مطالبات آنهاست:
   -آنها چه چیزی می خواهند؟
   -کجا آن را می خواهند؟
   -چه وقت آن را می خواهند؟

‌فهرست

امروزه مشتریان چه کسانی هستند
سرعت“واحد پول جدید است
چرا رضایت مشتری دارای اهمیت است؟
موارد مهم در برنامه رضایت مشتری
رضایتمندی فقط برای مشتریان مفید نیست
بلکه کسب و کار خوبی است
اندازه گیری رضایت مشتری
شاخص رضایت مشتری در کشورهای جهان

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید