‌چکیده محتوای فایل

مدل كپرنيكی:
در این مدل حرکت بازگشتی سیارات بیرونی به سادگی و به خاطر اختلاف سرعت آن ها در مدارشان توجیه می شود.
نمود های فازی سيارات به ويژه سيارات درونی نيز به كمک زاويه ی كشيدگی قابل توجيه است.
و ... .

‌فهرست

مکانیک سماوی و منظومه شمسی
منظومه شمسی در مرایا
دینامیک زمین
سیستم زمین - ماه
سیارات خاکی
سیارات مشتری گون
اجرام سماوی کوچک و منشاء منظومه شمسی
خورشید یک ستاره مدل
خواص ستارگان

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید