‌چکیده محتوای فایل

فنون تصمیم گیری چند معیاره: 1-تصمیم گیری در فضای قطعیت 2-تصمیم گیری در فضای احتمال 3-تصمیم گیری در فضای ابهام...

‌فهرست

فنون تصمیم گیری چند معیاره
فنون تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل
مشهورترین روش های بی مقیاس سازی
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه غیر جبرانی
مدل های تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی
اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید