‌چکیده محتوای فایل

- نيکل: نيکل عمده‌ ترين عنصر موجود در سوپر آلياژ های پايه نيکل و تشکيل دهنده اصلی ساختار آستنيتی گاما FCC بوده و درصد عمده‌  ای از زمينه اين آلياژ ها را به خود اختصاص می دهد. نيکل باعث افزايش چقرمگی و انعطاف پذيری و مقاومت به خوردگی آلياژ به ويژه در محيط‌ های احيا کننده می شود . به دليل ساختار الکترونی خاص شبکه FCC نيکل، اين عنصر قابليت حلاليت بالايی برای ساير عناصر دارد ضمن اينکه يکي از ارکان فاز استحکام بخش گاما پریم.

‌فهرست

سوپر آلياژ های پايه نيکل
عناصر اصلی و تاثير آن ها
کروم
کبالت
آلومينيوم
عناصر دير گداز
عناصر جزئی
آلياژها
فاز ها
کاربید ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید