‌چکیده محتوای فایل

حوادثي كه در اثر عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي آيد و مشقت و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل ميكند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق العاده دارد ....

‌فهرست

آمادگي
حوادث غير مترقبه
مديريت بحران
چرخه مديريت بحران
فرايند برنامه ريزي مديريت بحران
مسئله و پرسش اصلي تحقيق
اهميت پژوهش
هدف كلي
اهداف جزيي
جامعه آماري پژوهش
ابزار جمع آوري اطلاعات
بحث و نتيجه گيري
پيشنهادها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید