‌چکیده محتوای فایل

برای اینکه تابش زیر قرمز توسط یک مولکول جذب شود ، گشتاور دو قطبی این مولکول باید در نتیجه حرکت چرخشی و ارتعاشی آن ، متحمل  یک تغییر خالص شود...

‌فهرست

طیف سنجی زیر قرمز
انواع ارتعاشات مولکولی
قواعد گزینشی
سیستم های جستجوی رایانه ای
کاربرد های کمی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید