‌چکیده محتوای فایل

در محیط های گازی داغ، اتم های سدیم قادرند تابش با طول موج های مشخصه گذار های الکترونی از حالت s3 به حالت های برانگیخته بالاتر را جذب کنند. مثلا به طور تجربی پیک های جذبی تیزی در 5890 ، 5896 ، 3302 ، 3303 آنگستروم مشاهده می شود.
و ... .

‌فهرست

طیف جذب اتمی
اتم سازی
مدوله سازی منابع تابش
تداخل ها در طیف بینی جذب اتمی
فنون تجزیه ای جذب اتمی
کاربرد های طیف بینی جذب اتمی
طیف بینی فلوئورسانی اتمی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید