‌چکیده محتوای فایل

فاز آبی توسط اکتیویته ی یون های ساده یا کمپلکس فلزی و PH که به افزودن اسید یا بازی که اثر دیگری نداشته باشند (این حالت ایده آل است) مشخص می شود. هدف از رسم این دیاگرام ها آن است که بتوان اطلاعات زیادی را به سادگی و با سرعت پیش بینی کرد.

‌فهرست

منشأ و تفسیر دیاگرام های پوربه
پیش بینی خوردگی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید