‌چکیده محتوای فایل

مهاجرت يكي از پديده هاي مهم جمعيتي است كه امروزه ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم مورد توجه است. افزايش سريع جمعيت شهرها،نبود امكانات شهري متناسب ، ايجاد محله هاي حاشيه نشيني ،فقر و كمبود بهداشت گريبانگير اكثركشورهاي جهان سوم وازآن جمله ایران است...

‌فهرست

مقدمه
تعريف
نظریه های مهاجرت
مهاجرت در ایران
آمار مهاجرت طی سالهای 1375 تا1385
مهاجرت بین استانی
علل مهاجرت
پیامدهای مهاجرت
بررسی پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید