‌چکیده محتوای فایل

مدل تامسون:
1) در اتم ذراتی با بار منفی به نام الکترون وجود دارد.
2) چون اتم ها خنثی هستند در اتم علاوه بر بار منفی به همان اندازه بار مثبت نیز وجود دارد.
3) الکترون ها مانند کشمش های یک کیک کشمشی در میان خمیری از بار مثبت پراکنده هستند.
و ... .

‌فهرست

یادآوری سال گذشته
آشنایی با ساختمان اتم
مدل های اتمی
مدل تامسون
مدل رادرفورد
مدل بور
ذرات سازنده اتم
جدول تناوبی
ایزوتوپ

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید