‌چکیده محتوای فایل

نحوه تولید نور نا همدوس (غیر لیزری):
با برانگیخته شدن اتم و رها کردن آن به حال خود، الکترون به صورت اتفاقی به تراز اولیه انرژی خود بر می گردد و در این فرآیند نور تابش می کند. این گونه تابش را تابش خود به خودی می نامند. در تابش خود به خودی بسیاری از طول موج ها با هم تولید می شوند و فتون های تولیدی در جهت های مختلف منتشر می شوند. این نور نا همدوس incoherent خوانده می شود.

‌فهرست

لیزر و پرتو لیزر
اجزاء لیزر
کاربرد های لیزر
ویژگی های پرتو های لیزر
کمیت های مرتبط با پرتو های لیزری
اثرات بیولوژیکی پرتوهای لیزر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید