‌چکیده محتوای فایل

جداسازي اجزاي يک مخلوط از طريق توزيع انتخابی اجزاء بين فاز متحرک و فاز ساکن؛
 فاز متحرک (Mobile Phase) = حلال يا گاز.
 فاز ساکن (Stationary Phase) = مواد پرکننده يا پوشش دهنده درون ستون.

‌فهرست

مقدمه ای برکروماتوگرافی
تاريخچه کروماتوگرافی
اهداف کروماتوگرافی
طبقه بندی روش ها
اساس کروماتوگرافی
عوامل موثر بر پهنای پيک
قدرت جداسازي
کروماتوگرافي گازي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید