‌چکیده محتوای فایل

تاریخچه رادیواکتیویته:
در سال 1876 دوسن وکتور به وجود رادیواکتیو در اورانيوم پی برد. هانری بکرل همان اثر را در سال 1896 مشاهده کرد. در سال 1898 ماری کوری دریافت که این پدیده علتش نفوذ پرتوی است كه از راديوم و پولونيوم تابش می شود. پرتوی ناشناخته‌ ای توسط ویلهم رونتگن در سال 1895 کشف شد. در سال 1899 رادرفورد پرتو آلفا و بتا را كه از اورانيوم حاصل شد شناخت.
و ... .

‌فهرست

ساختمان و خصوصیات هسته
واكنش های هسته ای و فرآیند های پرتوزا
برهم کنش پرتو ها و ذرات پرانرژی با ماده
رادواکتیویته، قوانین واپاشی، نیمه عمر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید