‌چکیده محتوای فایل

اگر چند اكسيد مختلف در محيط موجود باشد ابتدا اكسيدي كه فشار اكسيژن تعادلی آن از همه بيشتر است احياء مي‌شود. بنابراين در موقع احياء اكسيد هاي آهن به وسيله يک عامل احياء كننده نخست هماتيت، سپس مگتنيت و بالاخره وستيت احياء مي‌شود. 
و ... .

‌فهرست

احياء اکسيد های آهن
تاثير اکتيويته بر احيای اکسيد های آهن
عوامل احياء كننده اكسيد هاي آهن
واکنش های بودوارد و رسوب کربن
دما و فشار
سوختن كربن
ناخالصي ها در احيای اکسيد های آهن

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید