‌چکیده محتوای فایل

مايعات از نظر نظم ساختماني بين جامدات و گاز ها هستند؛ يعني نه مثل گاز ها بي ‌نظمي كامل مولكولي مشاهده مي ‌شود و نه مثل جامدات ساختمان شبكه بلوري منظم دارند. در مايعات حركت مولكول ‌ها آهسته است لذا داراي حجم معيني هستند، ولي شكل مشخصي ندارند و شكل ظرف را به خود مي ‌گيرند.
و ... .

‌فهرست

ساختار مايعات، جامدات و گاز ها
كشش سطحي
تغييرات فاز ها
انرژي و تغيير فاز
تبخير
فشار بخار
نقطه جوش
گرماي تبخير
دياگرام فازي
نقطه انجماد
نقطه ذوب
فشار بخار جامد
جامدات ـ بلور ها
اشعه x ساختار جامدات
ساختار بلور ها
سلول هاي واحد مکعبی
انرژي شبكه
نيمه هادي ها
نيروهاي بين مولكولي
پيوند هيدروژني

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید