‌چکیده محتوای فایل

هدف از انجام رگرسیون تعیین خطی با دقیقترین مقدار برازش و کمترین مقدار خطا است...

‌فهرست

مقدمه
مثال قد و وزن
مفاهیم
مثال کارتهای اعتباری
مثال تخمین قیمت زمین لسلی
آزمون معنی داری مدل
آزمون جداگانه هر کدام از پارامترها
هم خطی چندگانه
نقض فروض جملۀ خطا
پسماندهای مثال لسلی
شناسایی مشاهدات غیر معمول
علل رخ دادن مشاهدات غیر معمول
اعتبارسنجی مدل

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید