‌چکیده محتوای فایل

تعریف آتش: هر ماده ای که با اکسیژن ترکیب شود و تولید شعله نماید، آتش نامیده میشود.
تعریف شعله: هر ماده ای که با اکسیژن ترکیب شود و تولید نور و حرارت نماید، شعله نامیده میشود.
و ... .

‌فهرست

سوختن
احتراق
آتش
شعله
مثلث اطفاء
مثلث حریق
روش های اطفای حریق
انواع آتش سوزی
مواد اطفایی
گاز های قابل اشتعال
جلوگیری از نشت گاز
فلزات قابل اشتعال
برق
درجه حرارت اشتعال
درجه حرارت خود سوزي
احتراق خود به خود
حدود اشتعال يا انفجار
مراحل احتراق
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید