‌چکیده محتوای فایل

شکلی هندسي هستند که مبين بزرگی ضريب شکست و جهت ارتعاش نور عبوری در هر نقطه در داخل بلور می باشد. بيضی هست که در آن اندازه بردارها از مرکز بيضی تا سطح آن مبين بزرگی و جهت ارتعاش نور عبوری در آن نقطه خاص می باشد...

‌فهرست

انديکاتريکس
زاويه نوری
بلورهاي دو محوري مثبت
بلورهاي دو محوري منفي
اهميت شناخت علامت نوری کانييها
خصوصیات کانی ها
انواع سيستم رخ در کانيها
تعيين زاويه بين رخ ها

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/02/10
بازدید شده توسط 1464 نفر
تعداد دانلود این فایل : 75 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید