‌چکیده محتوای فایل

آيا تجزيه و شكست كار كافي است؟ 
كل نگري باعث مي‌شود كه به فوايد تجزيه كار بدرستي دست نيافت.  
تجزيه عناصر به جزييات نيز در ابتداي پروژه شايد مقدور نباشد.  
آيا سطح شكست كار، برنامه‌ريزي دقيقي را ايجاد مي‌كند؟
آيا امكان كنترل مناسب بر روي اجراي پروژه وجود خواهد داشت؟
.....

‌فهرست

فرآیند برنامه ريزي و كنترل پروژه
محدوده پروژه
شناسايي فعاليتهاي پروژه
بسته كاري
ايجاد شبكه پروژه
برآورد مدت زمان فعاليتها
زمانبندي پروژه
شبكه برداري
محاسبات زمانبندي در شبكه‌هاي برداري

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید