‌چکیده محتوای فایل

کارکنان به واسطه قدرت کمتر اغلب توسط سازمان مورد سوء استفاده و استثمار قرار میگیرند از اینرو کارکنان برای افزایش قدرت در قالب اتحادیه ها با هم متحد میشوند روابط بین اتحادیه و کارفرمایان غالبا خصمانه است ....

‌فهرست

اتحادیه های کارگری و روابط کار
کایزر پرماننت
روابط استراتژیک کار
شرکت نوردستروم
اتحادیه و استراتژی منابع انسانی
تکامل اتحادیه های کارگری
قانون واگنر - 1935
قانون تفت-هارتلی 1947
قانون لندرام-گریفین
روندهای رایج در سازمانهای کارگری
واکنش اتحادیه ها به روندهای اخیر
تفاوت بین المللی در سازمان کارگری
مذاکرات دسته جمعی
شرایط موثر بر همکاری در مذاکرات
شکایت و دادخواهی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید