‌چکیده محتوای فایل

بيش از يكصد سال از استفاده بشر از مواد و پرتو های یونساز می گذرد. با وجود اينكه كاربرد پرتو های يونساز در امور مختلف بسيار مفيد و بعضاً منحصر به فرد است، ليكن عدم رعايت نكات ايمنی خطرات جدی برای كاركنان، مردم، محيط زيست و حتی نسل های آينده به همراه داشته باشد.

‌فهرست

فيزیک بهداشت
اثرات پرتو های يون ساز
اصل ALARA
یکا ها و کمیت ها
دزیمتری فردی
دزیمتر فیلم بج
حدود دز مجاز
عوامل حفاظت

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید