‌چکیده محتوای فایل

بار موثر هسته: میزان باری که الکترون از طرف هسته احساس می کند.
محاسبه بار موثر هسته: با محاسبه اثر پوششی الکترون های داخلی (σ) و کم کردن آن از بار هسته (عدد اتمی Z) بار موثر هسته حاصل می شود.
Z*= Z - σ
و ... .

‌فهرست

پیکربندی الکترونی
خواص فیزیکی اتم
خواص شیمیایی اتم
بار موثر هسته
روش های محاسبه بار موثر هسته
روش اسلیتر
روش كلمانتي - ريموندي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید