‌چکیده محتوای فایل

بکارگیری سایت‌های شنود متحرک مجهز به سامانه‌های رهگیری مراقب، استراق سمع، ضبط و ثبت فرستنده‌های فعال دشمن، پخش پارازیت شنود و فریب الکترونیکی اهمیت ویژه‌ای در این‌گونه عملیات دارد. تجهیزات شنود، سامانه‌های اختلالگر، جهت‌یاب‌های مختلف، رادارها و سامانه‌های کشف و رهگیری و رمزشکن از لوازم یگان جنگال است....

‌فهرست

تعریف جنگ الکترونیک
الزامات جنگ الکترونیک
تقسیم بندی جنگ های الکترونیکی
اقدامات ضد الکترونیکی
انواع پارازیت
تعریف فریب الکترونیکی
تکنیک های فریب الکترونیکی
راه های مقابله با پارازیت دشمن
اقدامات پشتیبانی الکترونیکی
منابع اخبار پشتیبانی الکترونیکی
طریقه جمع آوری اخبار
مراحل تدابیر پیشگیری

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/09/06
بازدید شده توسط 4279 نفر
تعداد دانلود این فایل : 346 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید