‌چکیده محتوای فایل

بررسی و مطالعه ابعاد،شکل،ترکیب،تأثیرات بلوغ و عملکرد بدن انسان برای استفاده،مقایسه و دسته بندی انسان شناختی است که شامل اندازه گیری های بدن (قد،وزن،طول،پهناها،محیط ها،درصدچربی و تیپ بدنی)می باشد...

‌فهرست

آنتروپومتری
کاربردهای آنتروپومتری
مزایای استعداد یابی ورزشی -آنتروپومتری
کیت انتروپومتری
اندازه گیری طول
اندازه گیری پهنا
محیط اندام
روش اندازه گیری
آزمون اندازه گیری وزن بدن
روش های آزمایشگاهی سنجش
رسانایی الکتریکی کل بدن

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید