‌چکیده محتوای فایل

هنگام عبور نور از شيئ يا محلولي، مقداري از آن جذب مي شود.
يك ماده در طول موجهاي مختلف نور ميزان جذب متفاوتي دارد
آب : 1. در نور مرئي جذب پاييني دارد. 2. در نور مادون قرمز جذب بالايي دارد.
سولفات مس :  1. در نور آبي جذب پاييني دارد. 2. در نور زرد جذب بالايي دارد.

‌فهرست

دستگاه اسپکتروفوتومتر
امواج الكترومغناطيس
نور مرئي
طيف مادون قرمز
طيف ماوراء بنفش
انرژي فوتون نوري
قانون Beer-Lambert
انتخاب كننده هاي طول موج
آشكارسازهاي نوري
انواع دستگاههاي اسپكتروفوتومتر
دستگاه Flame Photometer
سرويس هاي دوره اي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید