‌چکیده محتوای فایل

در این پروژه نظریه های طراحی کریستوفر الکساندر در چهارمرحله مورد تحلیل قرار گرفته است...

‌فهرست

کریستوفر الکساندر
دوره فکری اول
ساختار های نیمه شبکه ای و شبکه ای
ساختار درخت گونه
مرحله دوم فکری تاکید بر کلیت
دوره سوم فکری:توسعه زبان الگو
دوره چهارم فکری:ایجاد ساختار های زنده
15 ویژگی یک ساختار زنده
نظریات الکساندر در یک نگاه
نقد تئوری الکساندر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید