‌چکیده محتوای فایل

انرژی یونش، الکترون خواهی و الکترونگاتیوی:
هر سه به نوعی بیانگر وابستگی الکترون به هسته اند. انرژی یونش و الکترون خواهی برای گاز ها استولی مطلق می باشد و از جنس انرژی اند. الکترونگاتیوی نسبی است ولی برای هر سه حالت فبزیکی است.

‌فهرست

انرژی یونش
الکترون خواهی
الکترونگاتیو
تفکیک مولکول های دو اتمی
مولکول های چند اتمی
انرژی متوسط پیوندی
طول پیوند شیمیایی
زاویه پیوند شیمیایی
پیوند یونی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید