‌چکیده محتوای فایل

محیط سیستم :   هر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند ...

‌فهرست

آشنایی با مفهوم سیستم
آشنایی با نظریه عمومی سیستمها
آشنایی با نگرش سیستمی
سه خصلت اساسی سیستم ها
طبقه بندی سیستم ها
انواع آنتروپی
ارتباط بین سیستم ،روش و شیوه
تجزیه و تحلیل سیستم
مراحل روش علمی
طبقه بندی اطلاعات
برخی از مهمترین انواع نمودارها
انواع همبستگی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/03/15
بازدید شده توسط 965 نفر
تعداد دانلود این فایل : 13 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید