‌چکیده محتوای فایل

در راه رفتن سرینی میانی فرد در مرحله سکون تنه خود را به سمتی که عضلات ابداکتور آن ضعیف یا فلج هستند خم می کند.
برای مثال در فردی عضلات ابداکتور پای چپ ضعیف هستند. در هنگامی که پای راست در مرحله تاب قرار دارد عضلات ابداکتور سمت چپ توانایی انقباض را نداشته و لگن سمت راست به سمت پایین سقوط می کند....

‌فهرست

سیکل راه رفتن
مراحل راه رفتن
مرحله سکون
مرحله نوسان
طول گام
خط پیشرفت
عرض گام
سرعت گام برداری
تغییرات مرکز ثقل
راه رفتنهای ناهنجار

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید