‌چکیده محتوای فایل

تقسیم کار: به وظايف مختلف و مجزا موجب مي‌شود که مديران بر حوزه‌هاي و‌يژه کاري تمرکز يابند.در نتيجه زمينه هاي تخصصي آنان پرورش مي‌يابد و کارائي سازمان بالا مي‌رود....
 

‌فهرست

سازماندهي
اهداف ساختار سازماني
ويژگي‌هاي ساختار رسمي
ويژگي هاي ساختار غيررسمي
انواع نمودار سازماني
تاثير تقسيم کار بر بهره‌وري
مزايا واحدسازي بر اساس وظيفه
معايب واحدسازي بر اساس وظيفه
واحدسازي جغرافيايي يا منطقه‌اي
واحدسازي بر اساس مشتري
واحدسازي بر اساس فرآيند توليد
واحدسازي بر مبناي پروژه
سازمان ماتريسي و خزانه‌اي
رابطه حيطه نظارت و ساختار سازماني
منابع قدرت
اصول واگذاري اختيار
اختيارات ستاد تخصصي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید