‌چکیده محتوای فایل

این تغییر شکل عبارت است از همسطح نبودن سه تیغ خاصره دو طرف با یکدیگر...

‌فهرست

تعریف
اختلاف بین وضعیت طبیعی و ناهنجاری
عضلات درگیر در ناهنجاری لگن مایل
عضلات ابداکتور
عضله کشنده پهن نیام
عضلات اداکتور
کوتاهی وکشیدگی عضلات درگیر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید