‌چکیده محتوای فایل

فلسفه:
    مارا باجهان وانسان آشنا می سازد که در شخصیت ما تاثیر میگذاردوگرایشی خاص درما بوجود می آورد
تعلیم وتربیت:
    تقویت این تمایل یا قسمت عملی فلسفه را تشکیل می دهد
جان دیوئی:
    فلسفه را به صورت نظریه کلی و یا اساس نظریه تعلیم وتربیت در نظر می گیرد
نگرش یک فرد نسبت به تعلیم وتربیت , منعکس کننده نظرات او نسبت به جهان است که شامل آنچه ازواقعیت درک می کند , ارزش هایی که مهم تلقی می نماید والبته دانشی که داراست...

‌فهرست

مقوله های فلسفی
رابطه مقوله های فلسفی بامکاتب فلسفی
شکل گیری مکاتب فلسفی
سیرتحول جدائی علوم ازفلسفه
روش های شناخت انسان
فلسفه وتعلیم و تربیت
ابعادفلسفه
انعطاف قابلیت
فلسفه تعلیم و تربیت

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید: برچسب‌ها

منتشر شده در تاریخ: 1396/04/03
بازدید شده توسط 2651 نفر
تعداد دانلود این فایل : 212 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید