‌چکیده محتوای فایل

پیوند میان اتم ها که ازطریق به اشتراک گذاشتن الکترون ها تشکیل شده است.
پیوند های کووالانسی بین دو اتم غیر فلزی که از طریق به اشتراک گذاشتن جفت الکترون ها تشکیل شده.
اتم ها تمایل دارند تا لایه خارجی انرژی آنها پر شده باشد (قاعده هشتایی یا اکتت).
پیوند های کووالانسی می توانند با نمودار نقطه ای لوویس نمایش داده شوند.

‌فهرست

پیوند کووالانسی
تصاویرمولکولی
الکترونگاتیوی
اندازه اتم

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید