‌چکیده محتوای فایل

منابع یونی : نقطه شروع برای تجزیه طیف سنجی جرمی تشکیل یون های آنالیت گازی است و حوزه و کاربرد یک روش طیف سنجی جرمی تحت تاثیر فرآیند یونش قرار دارد ...

‌فهرست

طیف سنجی جرمی اطلاعاتی در باره
دسته بندی منابع یونش
طیف های برخورد الکترون
منابع یونش شیمیایی وطیف ها
طیف سنج هایی با تمرکز دوگانه
طیف سنج های جرمی چهار قطبی
طیف سنج های جرمی زمان پرواز
آشکارسازها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید