‌چکیده محتوای فایل

فرضیات اولیه مدل سازی با روش قسمت‌ بندی:
1- سیستم می‌تواند ترکیبی از قسمت مخلوط کامل (مخلوط خون ورودی و مواد حامل با محتویات اولیه قسمت لحظه‌ ای و کامل)، یا قسمت تاخیر (انتقال با تاخیر بدون ترکیب).
2- جریان خون بین قسمت ها یک جهته، ثابت، و غیر ضربه‌ ای.

‌فهرست

مقدمه‌ ای بر مدل سازی تکه‌ ای
نفوذ: معادلات و مدل سازی
حل عددی و لاپلاس یک مدل تک قسمتی
انتقال جرم با جریان مایع
نشانگر رنگی: مدل سازی و شبیه‌ سازی
انتقال با جریان و نفوذ در سیستم تکه‌ ای
سیستم و مدل آنزیم

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید