‌چکیده محتوای فایل

روش هاي جمع آوري اطلاعات:
-يكي از اصلي تر ين بخش هاي هر كار پژوهشي را جمع آو ري اطلاعات تشكيل مي دهد. 
-چنانچه اين كار به شكل منظم وصحيح صورت پذيرد‏ كار تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از داده ها با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد شد. 
-براي جمع آوري اطلاعات در كارهاي پژوهشي چهار روش عمده را مورد استفاده قرار مي دهند...

‌فهرست

روش هاي جمع آوري اطلاعات
سوالاتی برای جمع آوری اطلاعات
مزايای روش استفاده ازمدارک موجود
معايب استفاده از روش مدارک موجود
مشاهده
شرایط مشاهده منظم
مصاحبه 
پرسشنامه
طبقه بندی پرسشنامه
پردازش و تفسير داده ها
تفكيك داده ها
روائی و پایائی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید