‌چکیده محتوای فایل

دوره معماری متاخر را می توان از بعداز جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد محسوب کرد.دراین زمان بسیاری از معماران بزرگ دوران معماری اولیه و متعالی همچون رایت-لوکوربوزیه-گروپیوس و میس وندروهه زنده بودند.آنها کماکان فعال بودند ونقش بسزایی درشکل گیری این معماری داشتند...

‌فهرست

معماری مدرن متاخر
سبک بین المللی
سبک مینیما لیست
دو خصوصیت معماری مدرن
آلیسون وپیتر اسمیتسون
شکل گیری بروتالیسم
دو اصل سبک بروتالیسم
خصوصیات دیگر بروتالیسم
خصوصیات بصری شیوه بروتالیسم
بروتالیست در آثار معماران
تندیسگرایی در معماری
تندیسگری هندسی
معماران تندیسگرا با فرم آلی
بروتالیسم از نظر منتقدان
تجدید حیات بروتالیسم
بروتالیسم در ایران
معماران دیگر این سبک

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید