‌چکیده محتوای فایل

منابع یونش شیمیایی و طیف ها:
در یونش شیمیایی، اتم های گازی نمونه ( حاصل از ورودی پیمانه ای یا کاوند گرما داده شده ) در اثر برخورد با یون های حاصل از بمباران الکترونی مقداری اضافی از یک گاز واکنشگر، یونیده می شوند.

‌فهرست

طیف سنجی جرمی
یونش
طیف های برخورد الکترون
پیک ایزوتوپ ها
منابع یونش شیمیایی و طیف ها
آشکارسازها
کاربردهای طیف سنج جرمی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید