‌چکیده محتوای فایل

ماهيت پيچيده کوره سيمان:
- ديناميک پيچيده.
- طبيعت چند متغيره فرآيند کلسيناسيون.
- تاثير متغير ها بر يکديگر.
- سينتيک غير خطی و اکنش ها.
- تاخير زمانی طولانی.
- خصوصيات متغير خوراک ورودی.

‌فهرست

ماهيت پيچيده کوره سيمان
مدل های رياضی سيستم پخت
انواع مدل کوره های دوار
مدل سازی رياضی
فرضيات معادلات سينتيکی
فرضيات معادلات ترموديناميکی
انتقال حرارت
فازهای موجود

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید