‌چکیده محتوای فایل

تبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر (سیال می تواند هوا یا آب ویا هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد). در کلیه سیستمهای تبرید حفظ سرما مستلزم جذب حرارت ازموادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن این حرارت به محیطی با درجه حرارت بالاتر می باشد ....

‌فهرست

تبرید
موارد استفاده از تبرید
سیستم تبخیری
سیستم تراکمی
سيكل تبريد كارنو
شرح اجزای سیستم تبرید تراکمی
کمپرسور
کمپرسورهای پیستونی
کمپرسورهای دوار
کمپرسورهای پیچی
کمپرسورهای حلزونی
کمپرسورهای سانتریفیوژ
کندانسور ها
کندانسور های آبی
شیر انبساط
سیستم جذبی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید